Projekt “DUTOPIA” ima cilj ulaganja u održivi razvoj kroz edukaciju ciljane skupine, uključujući učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, članove OCD-a i volontere. Partnerstvo između javnog i civilnog sektora ima svrhu podizanja svijesti o održivom razvoju. Projektni izazovi uključuju slabu informiranost javnosti, nedostatak kvalitetnih projekata za razvoj održivog razvoja, loše gospodarenje otpadom, nedostatak infrastrukturne podrške turizmu te manjak volontera i izvanškolskih sadržaja za djecu i mlade.

Aktivnosti projekta uključuju edukacije, eko radionice, volonterske aktivnosti i promidžbene aktivnosti. Očekivane promjene obuhvaćaju povećanu svijest djece, mladih i građana Dubrovačko-neretvanske županije o načelima održivog razvoja. Projekt će doprinijeti jačanju kapaciteta prijavitelja, a stečena znanja bit će prenesena na šire geografsko područje.

Program: Dubrovačko-neretvanska županija

Odobrena sredstva: 1,061.89 EUR