Cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD-ova i osnovnih škola iz Dubrovačko-neretvanske i Ličko-senjske županije u području zaštite okoliša te aktivno sudjelovanje u EU projektima. Prijavitelj projekta je KORAK Dubrovnik, a partneri su Udruga Bura budućnosti Senj, Osnovna škola Ivan Gundulić Dubrovnik i Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević Senj. U sklopu projekta održane su radionice za osnovnoškolce na temu zelenih politika, recikliranja, ponovnog korištenja i upcyclinga kako bi se podigla svijest o zaštiti okoliša te smanjio ugljični otisak pojedinaca. Za nastavno i nenastavno osoblje održane su radionice pripreme i pisanja EU projekata s posebnim naglaskom na projekte solidarnosti kako bi škole dobile dodatne kapacitete za provedbu vannastavnih aktivnosti.

Program: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Odobrena sredstva: 13.247,95 EUR